I början av november, den 6:e november närmare bestämt, passerade vi en ny milstolpe för TV Vision Sverige då den första sändningsträffen hölls i Pingstkyrkan i Uppsala.

Till mötet var alla de partners som sänder på Vision Sverige kallade. På dagsprogrammet stod nätverkande, information och presentation, samt viktiga och konstruktiva samtal om hur vi gemensamt skall gå vidare.

Med på mötet fanns flera av våra sändningspartners, bland andra Dan Salomonsson från Pingstkyrkan Uppsala, som också var platsen för mötet, Merzek Botros från Centrumkyrkan Sundbyberg och Global Gemenskap, Daniel Berner från Pingstkyrkan Vetlanda, Jonathan Svensson (programledare för Love Revival), Anders Gerdmar från Re-Formation, Carl-Gustaf Severin från Livets Ord och Christoffer Ahlbäck som representerade både Vision Sverige och församlingen One Heart Church. Även Open Doors och Pilgrim Media fanns med som observatörer. Jan Hanvold, grundare av moderkanalen Visjon Norge, och således även för Vision Sverige fanns på plats och delade sitt hjärta och vision för kanalen.

Gemensamt beslutades att vi skulle hålla sändningsträffar en gång i halvåret framöver och med den respons som kom in, känner vi en förstärkt tillförsikt över att vi har slagit in på rätt väg, och att detta är någonting från Herren. TV Vision Sverige har från start haft en vision om att ha en stark koppling till svenska aktörer, och i och med detta möte har vi tagit ett viktigt steg närmare det. Vi har sändningspartners från olika delar av landet, och relationen med dem har förstärkts.

Samtidigt finns ett stort behov att stå på framkant i den utveckling som tv som medium upplever just nu, inte minst i fråga om distribution. Traditionell tablåsänd tv upplever en kraftig minskning av tittare, samtidigt som tv-tittandet i stort aldrig har varit större. Vi har aldrig tidigare sett på så mycket tv och rörlig bild som nu. Glädjande nyheter är att TV Vision Sverige redan följer denna utveckling mycket målmedvetet och framgångsrikt. Exempelvis når vi i dagsläget ut till tusentals personer varje vecka genom sociala medier och får god respons från samtliga ålderskategorier. Samtidigt som vi gläds åt dagens respons som vi upplever som mycket god, inte minst med tanke på kanalens unga ålder, arbetar vi aktivt på utvecklingen framåt, och sändningsträffens samtal var ett mycket viktigt led i detta. 

Önskar du att stötta oss?

Ditt stöd är avgörande för det arbete vi står i just nu och hjälper oss att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan!

Ge din gåva

På TV just nu

Visa mer

Gilla oss på Facebook

Kontakta oss

mail@visionsverige.com | Tlf Sverige: 08 677 76 76 - Tlf Norge: 400 38 200

Mer